[Video] Tư thế làm tình 69 kiểu Cánh cổng vàng

0
3814

69 kiểu Cánh cổng vàng – Golden Gate

 Tư thế làm tình Golden Gate Golden Gate Không có bất cứ điều gì tương tự như phiên bản này 69 của exhilarating; mức độ khó khăn của nó là rất gần 10! Các cong ra xa trở lại với niềm vui miệng trong khi các lắp đặt giúp đỡ bằng cách giữ cho những người khác hông hoặc đùi. Những người phù hợp nhất cho di chuyển này là phù hợp, linh hoạt và adventuresome!
Ngày của riêng mình, hoặc sự hỗ trợ của các đối tác khác, nhận được vào tư thế cây cầu, sau đó tiếp cận trở lại một cánh tay và sau đó khác để đặt tay ở vị trí sẵn sàng. Sau khi đẻ đối tác trình bày bên dưới, kia có thể quỳ xuống và uốn cong trở lại đứng đầu của họ để nhận được các thành viên của mình. Guys, Giữ dương vật của ra cho thoải mái nuốt, và khi đã sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo, vì lợi ích của Thiên đàng, giúp họ ra khỏi cái này một cách cẩn thận!

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư 69:

[post_list_box series=”4795″]