[Video] Tư thế làm tình 69 kiểu ngồi

0
2439

69, kiểu ngồi – Sitting 69 Position

 Tư thế làm tình Ngồi 69
Vị trí 69 ngồi đòi hỏi các đối tác nâng lên để có sức mạnh trên đáng kể.
Để có được vào vị trí này là đối tác nâng cần một số tiền hợp lý của sức mạnh và một chút kiên nhẫn… Nâng lên nên bắt đầu bằng cách ngồi một chiếc ghế khá cao và trợ giúp các đối tác của họ vận động uyển chuyển vào vị trí, với các đối tác nâng đặt đầu của họ giữa hai chân của nâng lên trong khi gói chân lỏng lẻo xung quanh việc nâng lên cổ và vai, và các cánh tay chặt chẽ xung quanh nâng lên trở lại.
Các đối tác nâng kết thúc tốt mình tay chặt chẽ xung quanh phía sau đối tác của họ (giữ riêng của họ lại càng thẳng càng tốt), trong khi chú ý rất gần với đối tác của họ đầu và cổ như vậy là không để gõ hoặc chúng.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các 69 (69 sex positions):

[post_list_box series=”4795″]