[Video] Tư thế làm tình 69 đứng – Standing 69 Sex Position

0
5877

69 đứng – Standing 69 Position

 Tư thế làm tình Đứng 69
Thậm chí không nghĩ đến việc cố gắng ở vị trí Đứng 69, trừ khi đối tác nâng có thể ngồi cùng trọng lượng với người kia.
Để có được vào vị trí này là đối tác nâng cần rất nhiều sức mạnh và một chút kiên nhẫn… Nâng lên nên bắt đầu từ vị trí ngồi 69, ngồi một chiếc ghế khá cao và trợ giúp các đối tác của họ vận động uyển chuyển vào vị trí, với các đối tác nâng đặt đầu của họ giữa hai chân của nâng lên trong khi gói chân lỏng lẻo xung quanh của lifter cổ và vai và cánh tay chặt chẽ xung quanh nâng lên trở lại.
Các đối tác nâng kết thúc tốt đẹp mình tay chặt chẽ xung quanh phía sau đối tác của họ và đứng lên một cách cẩn thận (giữ riêng của họ lại càng thẳng càng tốt), trong khi phải trả rất gần đến đối tác của họ đầu và cổ như vậy là không để gõ hoặc chúng.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các 69 (69 sex positions):

[post_list_box series=”4795″]