[Video] Tư thế làm tình hợp nhất

0
2501

Đây là một trong các tư mà người nữ ở trên (Cowgirl Position).

 Tư thế làm tình Phản ứng tổng hợp
Một của các vị trí ghế, Fusion cho phép nhiều tính di động thâm nhập lớn hơn, và do đó làm tăng niềm vui. Để có được vào vị trí, các giver ngồi ở một vị trí chân thẳng trong khi của họ ngồi trên đầu trang của họ trong khi nghiêng trở lại. Mặc dù nó có xu hướng lốp cánh tay của người nhận, các vị trí là một vụ nổ trong khi các cơ bắp của họ vẫn còn tươi.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các làm tình Kiểu cô gái chăn bò (Cowgirl ):

[post_list_box series=”4798″]