[Video] Tư thế quan hệ vợ chồng 69

0
19222

vợ 69 – 69 Position


Một tư thế cực kỳ tuyệt vời để bằng miệng – . Thật không ngoa khi nói rằng không “” thực sự nhưng là tư thế , cách nhanh nhất để đốt cháy đối phương trên giường.

 Tư thế làm tình 69
Vị trí Giới tính 69 được coi là một trong những vị trí giao hợp miệng tốt nhất vì nó cho phép cả hai kích thích lẫn nhau cùng một lúc. Vì nhỏ hơn có thể không thích có một lớn hơn đáng kể ở trên, ở dạng tiêu chuẩn 69, như trong hình ảnh động ở trên, nam giới dưới đây. Nghịch đảo là đúng của 69 đảo ngược …

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các 69 (69 sex positions):

[post_list_box series=”4795″]