Các tư thế quan hệ vợ chồng Head to Toe

0
3921

Head to Toe là nguyên văn từ Tiếng Anh của nhóm các này, không biết dịch ra Tiếng Việt thế nào cho hay nên đành để vậy. Đặc điểm của nhóm các này là chàng và nàng ở vị trí ngược nhau, chân chàng có thể chạm tới đầu của nàng và ngược lại.

Head to Toe gồm các tư thế sau, các hình dung theo hình vẽ nhé:

1. Tư thế Con nhện – The Spider
2. – The Fusion

3. Tư thế Tuyết – Snow Angel

4. Tư thế chữ X – The X Position