Chồng vừa thông báo mua được căn nhà mới ở mặt phố 3 tỷ đồng, cả họ nhà chồng muốn lên chơi còn tôi chỉ mong tìm chỗ nào đó để trốn cho đỡ xấu hổ Đã hai ngày nay tôi không thèm nói với chồng một câu nào, vì chuyện họ hàng nhà chồng muốn ra thăm ngôi nhà mà chồng tôi nói là mua 3 tỷ đồng.

0
100


vừa thông báo mua được căn nhà mới ở mặt phố 3 tỷ đồng, cả họ muốn lên chơi còn tôi chỉ mong tìm chỗ nào đó để trốn cho đỡ hổ
Đã hai ngày nay tôi không thèm nói với chồng một câu nào, vì chuyện muốn ra thăm ngôi nhà mà chồng tôi nói là mua 3 tỷ đồng.

Nguồn: Afamily

Gửi phản hồi