Thấy chị chồng lấy được chồng giàu, tôi tưởng tính chị phóng khoáng lắm, nào ngờ chị lại “nhây” đến độ tôi phải ngả mũ bái phục Tôi vừa nhỏ nhẹ nói đến việc xin lại tiền thì mặt chị đột nhiên trở nên buồn rầu, rồi chị bắt đầu than thở…

0
51


Thấy chị lấy được giàu, tôi tưởng tính chị phóng khoáng lắm, nào ngờ chị lại “nhây” đến độ tôi phải ngả mũ bái phục
Tôi vừa nhỏ nhẹ nói đến việc xin lại tiền thì mặt chị đột nhiên trở nên buồn rầu, rồi chị bắt đầu than thở…

Nguồn: Afamily

Gửi phản hồi