Tư thế quan hệ vợ chồng: Nữ tướng (Master)

0
712

Với này, người nữ ngồi trên đùi người nam, giữ vai trò chủ động trong cuộc vui.