Tư thế Truyền giáo ngược (Missionary Inverted)

0
1970

Trong tư thế quan hệ Truyền giáo thông thường, người nam sẽ ở trên và giữ phần chủ động. Tuy nhiên, với tư thế Truyền giáo ngược thì trái lại,  người nữ ở trên và chủ động điều khiển cuộc vui. Tư thế quan hệ tình dục này rất đáng được các bà vợ tham khảo.

Gửi phản hồi