Tư thế “Băng đèo vượt núi” và "Thủy triều dâng cao"

0
1223

“Băng đèo vượt núi”

1. Người nữ cũng trong tư thế quỳ sấp người, chống hai khuỷu tay xuống giường.

2. Người nam chống chân trên giường và đưa vào từ phía trên.

3. Người nam có thể chống một tay xuống giường hoặc đặt trên vai người nữ làm điểm tựa.

Tư thế “Thủy triều dâng cao”

1. Người nữ nằm sấp trên giường, dùng một chiếc gối để nâng đỡ phần cổ và đầu.

2. Người nữ đặt hai chân bên trong người nam và co ngược lên. Người nam đặt hai chân mình ra phía ngoài.

3. Người nam cũng nên chống hai tay hoặc khuỷu tay xuống giường làm điểm tựa trong khi di chuyển.

Gửi phản hồi