Bộ sưu tập hình 100 tư thế quan hệ vợ chồng Kamasutra (phần 1)

0
7351

1.  Afternoon Delight 2. Tư thế Ascent to Desire 3. Tư thế Balancing Act4. Tư thế Bandoleer

5. Tư thế  Style 6. From Behind (Từ phía sau)7. Tư thế Indrani

8. Magic Mountain 9. Splitting Bamboo 10. Suspended Congress

Gửi phản hồi