Các biến thể của tư thế 69

0
15851

Dưới đây là một số biến thể của tư thế 69 truyền thống. Các bạn có thể thử để đổi mới hương vị đời sống tình dục. Tuy nhiên phải thật cẩn thận vì một số kiểu có thể gây … tai nạn khi thực hiện.

Kiểu 68
Kiểu Cánh Cổng vàng
Kiểu Tựa đầu:
Kiểu 69 đứng

Kiểu YMCA

Gửi phản hồi