Trang chủ Tư thế làm tình Nam trên Các biến thể của tư thế 69

Các biến thể của tư thế 69

0
15770

Dưới đây là một số biến thể của 69 truyền thống. Các bạn có thể thử để đổi mới hương vị . Tuy nhiên phải thật cẩn thận vì một số kiểu có thể gây … khi thực hiện.

Kiểu 68
Kiểu Cánh Cổng vàng
Kiểu Tựa đầu:
Kiểu 69 đứng

Kiểu YMCA

KHÔNG BÌNH LUẬN