Các biến thể của tư thế 69

0
15739

Dưới đây là một số biến thể của truyền thống. Các có thể thử để đổi mới hương vị . Tuy nhiên phải thật cẩn thận vì một số kiểu có thể gây … khi thực hiện.

Kiểu 68
Kiểu Cánh Cổng vàng
Kiểu Tựa đầu:
Kiểu 69 đứng

Kiểu YMCA