85 tư thế quan hệ vợ chồng: Phần 1

1
29237

Video này tổng hợp 14 mà Chuyện vợ đã giới thiệu tới các . Có tổng số 85 tư thế khác nhau được minh họa hình ảnh và đây là 14 tư thế đầu tiên. Các tư thế khác sẽ được giới thiệu dần dần lúc nào Gia Khang có rảnh rỗi  😀

 


Tư thế “Xe đạp”

1 BÌNH LUẬN