0

“Yếu” sinh lý vì gút

Biểu hiện lâm sàng của bệnh gút rất đặc trưng. Đó là cơn gút cấp thường xảy ra sau bữa…

Home